• Elektripaigaldiste käiduteenus

  Vastavalt Elektriohutusseaduse § 13,  Elektripaigaldise omanik peab määrama käidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 Ampri, ja kõrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata

  Käiduteenus sisaldab:
  Käidukava koostamine
  Regulaarne objekti paigaldiste kontroll
  Kilpide ülevaatus, kaabelduse seisukorra määramine
  Turvavalgustite toimivuse kontroll

 • Elektripaigaldiste hooldus

  Elektriseadmete ülevaatuse käigus tuvastatud puuduste likvideerimine:
  Valgusallikate vahetus, valgustite puhastamine
  Kilpide ühendusklemmide pingutamine
  Kilpide puhastamine

 • Siseelektripaigaldiste ehitus

  Töö aluseks on tööprojekt, mis on tellijaga kooskõlastatud

 • Elektripaigaldiste renoveerimine

  Töö aluseks on tööprojekt, mis on tellijaga kooskõlastatud
  Oluline teada, mis seadmed ja liinid jäävad alles ja mis osas paigaldis kuulub demonteerimisele

 • Abi elektripaigaldise auditi läbiviimisel

  Vastavalt Ehitusseaduse § 32 ehitise kasutusloa saamiseks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele koos avaldusega tuleb esitada ehitatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus

  Tunnistuse saamise eelduseks on elektrikontrollmõõtmiste protokollid, elektriprojekt teostusjoonistega ning ehitaja deklaratsioon.

  Mellert OÜ pakub abi elektripaigaldise auditi läbiviimisel ning vajaliku dokumentatsiooni vormistamisel.

 • Elektrikilpide korrastamine, uuendamine

  Kümme-kakskümmend aastat tagasi kasutatud kaitsmed ei taga enam selektiivsust, ega ohutust elektripaigaldise kasutamisel: vooluta jääb rohkem seadmeid või kaitsmed kaitse ei rakendu üldse
  Alates aastast 2007 üldkasutatavad pistikupesad kuni 20A (välistingimustes kuni 32A k.a.) peavad olema kaitstud rikkevoolukaitsmega rakendusvooluga kuni 30mA.